Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2012

kuunvalo
5367 164d
kuunvalo
1375 4870
Reposted fromthegreatest thegreatest viaredheads redheads
kuunvalo
1349 cf8d
Reposted fromthegreatest thegreatest viaredheads redheads
kuunvalo
1347 d86f
Reposted fromthegreatest thegreatest viaredheads redheads

December 07 2012

kuunvalo
kuunvalo
kuunvalo
kuunvalo
5062 9356
Reposted fromfigura7m figura7m viafador fador

December 06 2012

kuunvalo
1016 5a65 500
Reposted fromhangry hangry viaeazyi eazyi
kuunvalo
8061 36a7
Reposted frombutterfliesintummy butterfliesintummy vialajla lajla
kuunvalo
1371 b65b
Gorąca kąpiel jest dobra na wszystko, no, prawie na wszystko. Szczególnie wtedy, kiedy bywa mi tak smutno, że chciałabym umrzeć, albo kiedy jestem zbyt zdenerwowana, żeby zasnąć, albo zakochana w chłopcu, którego nie zobaczę przez cały tydzień, wpadam w skrajną depresję.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viahasandra hasandra
kuunvalo
0962 2c39
Reposted fromobcyastronom obcyastronom viaFuel Fuel
kuunvalo
2198 7491
Reposted fromElminster5 Elminster5 viaemciu emciu
kuunvalo
6352 1152
Point of view
Reposted fromBluNectarine BluNectarine viaemciu emciu
kuunvalo
kuunvalo
kuunvalo
5864 f595
kuunvalo
6574 fc10
Reposted fromteque teque viatomash tomash
kuunvalo
2563 678f
Reposted frompalesoap palesoap viajme jme
kuunvalo
pulpo verrugoso de aguas profundas - deepwater warty octopus (Graneledone taniwha)
Reposted fromlouve louve viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl